ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Jouw wens is ons streven.

Tijds-gebonden begeleidings-traject

Miezaan wil outreachend en onderscheidend zijn naar cliënten en samenwerkingspartners. Daarom werkt Miezaan met een ‘tijdsgebonden begeleidingstraject’. Dit houdt in dat wij van binnenkomst tot en met het vertrek van een bewoner een concreet, specifiek tijdspad hanteren bestaande uit verschillende fases. Elke fase binnen dit tijdspad kent een beginfase maar ook een duidelijke eindfase. Concreet houdt dit in dat wij starten met een korte observatiefase, waarna bepaald wordt binnen hoeveel fases wij met de cliënt de doelen behaald willen hebben. Elke fase wordt beëindigd met een evaluatiegesprek waarin resultaten en voortgang inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van het evaluatiegesprek vindt er doorstroom naar de volgende fase plaats of wordt het traject waar nodig aangepast. Een duidelijke visuele omschrijving van het tijdspad is als bijlage toegevoegd. Door de begeleidingstrajecten duidelijk en kort uit te schrijven realiseren wij een constante doorstroom van cliënten van hulpvraag naar zelfredzaamheid.

Onze werkwijze

OBSERVATIEFASE
WOONZORG HERSTEL
WOONZORG UITSTROOM
AMBULANT

Onze werkgebieden

AMBULANTE ZORG

Miezaan biedt ambulante begeleiding op maat en volgens de behoefte van de cliënt. Miezaan biedt ambulante begeleiding vanuit de eigen thuis situatie. Daarnaast kan een cliënt na het Beschermd wonen traject bij Miezaan doorstromen naar Ambulante begeleiding. Hierdoor kan een cliënt binnen een vertrouwde omgeving doorgroeien naar zelfstandigheid.

BESCHERMD WONEN

Beschermd wonen heeft als doel de cliënt leren zelfstandig te zijn in een beschermde omgeving. Veiligheid bij de cliënt en een veilige omgeving zijn hierin de kernwaarden. Miezaan Biedt beschermd wonen in een omgeving waarin de cliënt eigen autonomie ervaart. Miezaan biedt voor cliënten met een beschikking ‘Beschermd wonen; herstel en uitstroom’ een traject op maat waarin zelfredzaamheid het doel is.

SAMENWERKEN

Miezaan werkt samen met lokale ondernemers, zorgverleners en betrokken gemeenten om de zorg duurzaam en flexibel te maken. Samen met haar samenwerkingspartners zal Miezaan een voorloper zijn in Innovatieve zorgaanpak. Hierdoor kan Miezaan meegaan met de ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg om zo steeds vernieuwend te blijven. Dit doen wij door een bijdrage te leveren aan de vraagstukken die benoemd worden in de Transformatie-agenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2020 (regio Oost-Veluwe).

C.I.D

Naast het aanbieden van tijdsgebonden begeleiding in het beschermd wonen segment, biedt Miezaan plekken aan voor een zogenaamde Crisis Interventie Dienst. Miezaan is overtuigt van het belang van maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Miezaan biedt ondersteuning bij acute hulp/zorgvragen van inwoners van de gemeente Apeldoorn en omstreken. De doelgroep zijn mensen die vanwege uiteenlopende gebeurtenissen acuut begeleiding en woonopvang nodig hebben.

Wij werken samen met jou naar een gepaste oplossing, samen in balans