Miezaan staat voor balans

Een weegschaal voor het leven

Wie zijn wij?

Miezaan is een initiatief van twee maatschappelijk ondernemers (Hassan el Barbari en Johan van den Tweel) en biedt sinds 2016 ambulante begeleiding. Vanaf eind 2017 biedt Miezaan ook beschermd en begeleid wonen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in de gemeente Apeldoorn. Ook verzorgt zij crisisopvang. Miezaan werkt daarbij nauw samen met lokale partners.

De doelgroep? Door de gemeente geïndiceerde (jong)volwassenen die met behulp van professionele en betrokken begeleiders geholpen worden naar zelfstandig wonen en werken. Maar ook met een Indicatie vanuit WLZ of jeugd kan iemand bij Miezaan geholpen worden. Miezaan heeft namelijk aanbestedingen met Gemeente Apeldoorn, Jeugd en Zorgkantoor voor de Wet Langdurige Zorg.

De wachtlijsten voor deze (jong)volwassenen zijn groot en het aanbod is klein. Miezaan biedt een passend antwoord op de ondersteuningsvraag van cliënten en gemeenten. Miezaan is een kleine en effectieve organisatie. De kosten worden laag gehouden doordat er weinig tot geen onnodige kosten worden gemaakt (bijv. geen overheadskosten). Miezaan is de samenwerking aangegaan met Immen Vastgoed, met als doelstelling het aanbod uit te breiden en flexibel blijven. Verder zijn wij aangesloten bij de opstapcommissie, waardoor bewoners die er aan toe zijn sneller door kunnen stromen naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

WACHTLIJST MIEZAAN

Passende en effectieve zorgverlening

De wachtlijsten voor deze (jong)volwassenen zijn groot en het aanbod is klein. Miezaan biedt een passend antwoord op de ondersteuningsvraag van cliënten en gemeenten. Miezaan is een kleine en effectieve organisatie. De kosten worden laag gehouden doordat er weinig tot geen onnodige kosten worden gemaakt (bijv. geen overheadskosten). Miezaan is de samenwerking aangegaan met Immen Vastgoed, met als doelstelling het aanbod uit te breiden en flexibel blijven. Verder zijn wij aangesloten bij de opstapcommissie, waardoor bewoners die er aan toe zijn sneller door kunnen stromen naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

Miezaan heeft momenteel 4 lokaties waar beschermd en begeleid wonen wordt geboden. Deze locaties bevinden zich in de wijken De Maten, Kerschoten en Orden. De exacte adressen worden bewust niet vermeld op de site vanwege het beschermd karakter.

Wachtlijst en werkwijze

Momenteel zijn er op korte termijn  plekken beschikbaar. Wilt u meer informatie dan kunt u natuurlijk altijd bellen om te checken hoe het momenteel met de wachttijden en beschikbare plekken gesteld is. Een kennismakingsgesprek kan altijd ingepland worden om van beide kanten aan te voelen of het wat is.

Na een kennismaking en daarna intake wordt de potentiële bewoner van Miezaan op de wachtlijst gezet. Als er een plek vrijkomt dan wordt de toekomstig bewoner door ons benaderd.

Huidige trajecten zijn dynamisch en veranderen constant. Bij interesse bel of mail om te checken of er gauw iets mogelijk is.

Voor Ambulante trajecten is er momenteel nog ruimte!

De wachtlijst en/of vrije plaats wordt constant bijgehouden hier en is actueel zoals hierboven vermeld.

Onze werkgebieden

Miezaan biedt ambulante begeleiding op maat en volgens de behoefte van de bewoner. Miezaan biedt ambulante begeleiding vanuit de eigen thuis situatie. Daarnaast kan een bewoner na het Beschermd wonen traject bij Miezaan doorstromen naar Ambulante begeleiding. Hierdoor kan hij/zij binnen een vertrouwde omgeving doorgroeien naar zelfstandigheid. Hetzelfde team en persoonlijk begeleider blijven betrokken van begin tot eind.

Beschermd wonen heeft als doel de cliënt leren zelfstandig te zijn in een beschermde omgeving. Veiligheid bij de cliënt en een veilige omgeving zijn hierin de kernwaarden. Miezaan Biedt beschermd wonen in een omgeving waarin de cliënt eigen autonomie ervaart. Miezaan biedt voor cliënten met een beschikking ‘Beschermd wonen; INTENSIEF en PERSPECTIEF’ een traject op maat waarin zelfredzaamheid het doel is. Miezaan biedt 24uur bereikbaarheid voor alle locaties.

Miezaan werkt samen met lokale ondernemers, zorgverleners en betrokken gemeenten om de zorg duurzaam en flexibel te maken. Samen met haar samenwerkingspartners zal Miezaan een voorloper zijn in Innovatieve zorgaanpak. Hierdoor kan Miezaan meegaan met de ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg om zo steeds vernieuwend te blijven. Dit doen wij door een bijdrage te leveren aan de vraagstukken die benoemd worden in de Transformatie-agenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2020 (regio Oost-Veluwe).

Partners:

Gemeente Apeldoorn

GG-net Apeldoorn

Tactus

Verscheidene zorgaanbieders in de regio

Immen vastgoed

Huisartsen en Specialisten

Naast het aanbieden van tijdsgebonden begeleiding in het beschermd wonen segment, biedt Miezaan plekken aan voor een zogenaamde Crisis Interventie Dienst. Miezaan is overtuigt van het belang van maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Miezaan biedt ondersteuning bij acute hulp/zorgvragen van inwoners van de gemeente Apeldoorn en omstreken. De doelgroep zijn mensen die vanwege uiteenlopende gebeurtenissen acuut begeleiding en woonopvang nodig hebben.

Onze werkwijze

Voor elke fase geldt een leeftijdscategorie van 17 t/m 35 jaar met een WMO, WLZ of Jeugd indicatie voor wonen en/of Ambulant.

OBSERVATIEFASE
BESCHERMD WONEN INTENSIEF
BESCHERMD WONEN PERSPECTIEF
AMBULANT (miezaan is aangemeld bij opstapregeling)

Wij werken samen met jou naar een gepaste oplossing, samen in balans

Miezaan heeft een KOMPAS ontwikkeld waarin we onze omgangsvormen en manieren van samenwerking hebben opgetekend. Alleen dan kunnen wij ons op een verantwoorde manier focussen op de ontwikkeling van onze bewoners. Klik hier om ons KOMPAS te ontdekken.