Bestuur & Toezicht

Home / Bestuur & Toezicht

De raad van Commissarissen

Ir. Willem Kuijpers

In het dagelijks leven professioneel onderwijsbestuurder en toezichthouder, met name in de onderwijssector.

Ir. Joost van Wijk

In het dagelijks leven programmamanager en teamleider bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Bestuur Miezaan

Wordt gevormd door de directeur-eigenaren:

Johan van den Tweel MBA 
(portefeuille bedrijfsvoering) 

Hassan el Barbari
(portefeuille zorg en beleid)

Bestuur en Raad van Commissarissen komen minimaal 3 keer per jaar bij elkaar.