E Health bij Miezaan

Miezaan Hulplijn  

Doelen:  

-Betere persoonlijke zorg die aansluit bij het dagelijks leven van ambulante (jong)volwassenen en bewoners met een perspectief indicatie.  

-Het bieden van een structurele oplossing bij uitval of verzuim van ambulante begeleiders.  

-24/7 bereikbaarheid bieden voor onze (jong)volwassenen en in noodgevallen bereikbaar zijn voor de naaste familie. 

Door inzet van digitale middelen blijven kwetsbare mensen goed in beeld en hoeven zij hun hulpvraag niet langer uit te stellen. Deze digitale begeleiding kan van meerwaarde zijn voor cliënten èn begeleiders, ondersteunende zorgmedewerkers en vrijwilligers. 

(Jong)volwassenen kunnen ons laagdrempelig bereiken met een hulpvraag. Tevens hebben wij meer mogelijkheden om mensen in beeld te houden. De digitale begeleiding wordt uitgevoerd door een flexibel team: het Ambulante Ondersteunings Team. Dit team van sociaalpedagogisch medewerkers, ondersteuners en vrijwilligers is dagelijkse bereikbaar via (beeld)bellen en de chat via een vast nummer. Dit kan in de vorm van een luisterend oor bieden, advies geven en zaken uitzoeken en/of in gang zetten voor de (jong)volwassene. Het team is er ter aanvulling op de ambulante begeleiding die de (jong)volwassenen van ons gewend zijn. 

Inzet zelfhulp app Gezonde boel 

Doel : Inzet van een zelfhulp app voor cliënten, waarmee ze een duurzame verandering in denken en doen kunnen realiseren middels zelfhulpmodules, vragenlijsten en beeldbellen. 

E-health, zijn digitale middelen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van zorg. Ze ondersteunen bij jouw zorgvraag. Een voorbeeld van E-health is beeldbellen, maar er zijn nog veel meer voorbeelden. Wij vinden het belangrijk om mee te gaan met maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij maken wij gebruik van de moderne technologische mogelijkheden. 

Miezaan maakt gebruik van: https://gezondeboel.nl/sociaal-domein/ 

Hierin wordt het een scala een programma’s geboden waarin online cursussen te volgen met alle relevante informatie rondom een bepaald onderwerp in de vorm van filmpjes, animaties, achtergrondinformatie en praktische tips. Dit kan gaan over alle mogelijke problemen, problematieken en diagnoses die (jong)volwassenen tegen kunnen komen in hun leven. Deze cursussen kunnen zij zowel met als zonder begeleiding volgen. Tevens zijn er opties om vragenlijsten voor de (jong) volwassenen klaar te zetten of te beeldbellen. 

Inzet Robotica 

Alle vestigingen van Miezaan zijn aan de buiten zijde voorzien van camera’s waardoor 24/7 onze bewoners en bezoekers kunnen worden geobserveerd en beelden zo nodig kunnen worden teruggezien. Bij de intake worden bewoners hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.