MIEZAAN STAAT VOOR BALANS

Een weegschaal voor het leven

Wie zijn wij?

Miezaan is een initiatief van twee maatschappelijk ondernemers (Johan van den Tweel en Hassan el Barbari) en biedt sinds 2016 ambulante begeleiding. Vanaf eind 2017 biedt Miezaan ook beschermd en begeleid wonen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in de gemeente Apeldoorn. Ook verzorgt zij crisisopvang. Miezaan werkt daarbij nauw samen met lokale partners

De doelgroep? Door de gemeente geïndiceerde (jong)volwassenen die met behulp van professionele en betrokken begeleiders geholpen worden naar zelfstandig wonen en werken.  

De wachtlijsten voor deze (jong)volwassenen zijn groot en het aanbod is klein. Miezaan biedt een passend antwoord op de ondersteuningsvraag van cliënten en  gemeenten. Miezaan is een kleine en effectieve organisatie. De kosten worden laag gehouden doordat er weinig tot geen onnodige kosten worden gemaakt (bijv. geen overheadskosten). Miezaan is de samenwerking aangegaan met Immen Vastgoed, met als doelstelling het aanbod te uit te breiden en flexibel blijven. Verder zijn wij aangesloten bij de opstapcommissie, waardoor bewoners die er aan toe zijn sneller door kunnen stromen naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

WACHTLIJST MIEZAAN.

Miezaan heeft momenteel 4 lokaties waar beschermd en begeleidt wonen wordt geboden. In de wijk de maten, centrum, Kerschoten en Orden. De exacte adressen worden bewust niet vermeld op de site vanwege het beschermd karakter.

Momenteel is er GEEN plek vrij. U kunt natuurlijk altijd bellen om te checken hoe het met de wachttijden gesteld is momenteel. Een kennismakingsgesprek kan altijd ingepland worden om van beide kanten aan te voelen of het wat is.

Na een kennismaking en daarna intake wordt de potentiële bewoner van Miezaan op de wachtlijst gezet. Als er een plek vrijkomt dan wordt toekomstig bewoner door ons benaderd.

De wachtlijst en/of vrije plaats wordt constant bijgehouden hier en is actueel zoals hierboven vermeld.

Onze werkwijze

Voor elke fase geldt een leeftijdscategorie van 17 t/m 35 jaar met een WMO indicatie

OBSERVATIEFASE
90%
BESCHERMD WONEN INTENSIEF
74%
BESCHERMD WONEN PERSPECTIEF
56%
AMBULANT (miezaan is aangemeld bij opstapregeling)
50%

Onze werkgebieden

Miezaan biedt ambulante begeleiding op maat en volgens de behoefte van de bewoner. Miezaan biedt ambulante begeleiding vanuit de eigen thuis situatie. Daarnaast kan een bewoner na het Beschermd wonen traject bij Miezaan doorstromen naar Ambulante begeleiding. Hierdoor kan hij/zij binnen een vertrouwde omgeving doorgroeien naar zelfstandigheid. Hetzelfde team en persoonlijk begeleider blijven betrokken van begin tot eind.

Beschermd wonen heeft als doel de cliënt leren zelfstandig te zijn in een beschermde omgeving. Veiligheid bij de cliënt en een veilige omgeving zijn hierin de kernwaarden. Miezaan Biedt beschermd wonen in een omgeving waarin de cliënt eigen autonomie ervaart. Miezaan biedt voor cliënten met een beschikking ‘Beschermd wonen; INTENSIEF en PERSPECTIEF’ een traject op maat waarin zelfredzaamheid het doel is.

Miezaan werkt samen met lokale ondernemers, zorgverleners en betrokken gemeenten om de zorg duurzaam en flexibel te maken. Samen met haar samenwerkingspartners zal Miezaan een voorloper zijn in Innovatieve zorgaanpak. Hierdoor kan Miezaan meegaan met de ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg om zo steeds vernieuwend te blijven. Dit doen wij door een bijdrage te leveren aan de vraagstukken die benoemd worden in de Transformatie-agenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2020 (regio Oost-Veluwe).

Partners:

Gemeente Apeldoorn

GG-net Apeldoorn

Tactus

Verscheidene zorgaanbieders in de regio

Immen vastgoed

Huisartsen en Specialisten

Naast het aanbieden van tijdsgebonden begeleiding in het beschermd wonen segment, biedt Miezaan plekken aan voor een zogenaamde Crisis Interventie Dienst. Miezaan is overtuigt van het belang van maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Miezaan biedt ondersteuning bij acute hulp/zorgvragen van inwoners van de gemeente Apeldoorn en omstreken. De doelgroep zijn mensen die vanwege uiteenlopende gebeurtenissen acuut begeleiding en woonopvang nodig hebben.

Wie zijn wij?

Miezaan is een initiatief van twee maatschappelijk ondernemers (Johan van den Tweel en Hassan el Barbari) en biedt sinds 2016 ambulante begeleiding. Vanaf eind 2017 biedt Miezaan ook beschermd en begeleid wonen in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in de gemeente Apeldoorn. Ook verzorgt zij crisisopvang. Miezaan werkt daarbij nauw samen met lokale partners

De doelgroep? Door de gemeente geïndiceerde (jong)volwassenen die met behulp van professionele en betrokken begeleiders geholpen worden naar zelfstandig wonen en werken.  

De wachtlijsten voor deze (jong)volwassenen zijn groot en het aanbod is klein. Miezaan biedt een passend antwoord op de ondersteuningsvraag van cliënten en  gemeenten. Miezaan is een kleine en effectieve organisatie. De kosten worden laag gehouden doordat er weinig tot geen onnodige kosten worden gemaakt (bijv. geen overheadskosten). Miezaan is de samenwerking aangegaan met Immen Vastgoed, met als doelstelling het aanbod te uit te breiden en flexibel blijven. Verder zijn wij aangesloten bij de opstapcommissie, waardoor bewoners die er aan toe zijn sneller door kunnen stromen naar zelfstandig wonen met ambulante begeleiding.

WACHTLIJST MIEZAAN.

Miezaan heeft momenteel 4 lokaties waar beschermd en begeleidt wonen wordt geboden. In de wijk de maten, centrum, Kerschoten en Orden. De exacte adressen worden bewust niet vermeld op de site vanwege het beschermd karakter.

Momenteel is er GEEN plek vrij. U kunt natuurlijk altijd bellen om te checken hoe het met de wachttijden gesteld is momenteel. Een kennismakingsgesprek kan altijd ingepland worden om van beide kanten aan te voelen of het wat is.

Na een kennismaking en daarna intake wordt de potentiële bewoner van Miezaan op de wachtlijst gezet. Als er een plek vrijkomt dan wordt toekomstig bewoner door ons benaderd.

De wachtlijst en/of vrije plaats wordt constant bijgehouden hier en is actueel zoals hierboven vermeld.

Onze werkwijze

Voor elke fase geldt een leeftijdscategorie van 17 t/m 35 jaar met een WMO indicatie

OBSERVATIEFASE
90%
BESCHERMD WONEN INTENSIEF
74%
BESCHERMD WONEN PERSPECTIEF
56%
AMBULANT (miezaan is aangemeld bij opstapregeling)
50%

Onze werkgebieden

Miezaan biedt ambulante begeleiding op maat en volgens de behoefte van de bewoner. Miezaan biedt ambulante begeleiding vanuit de eigen thuis situatie. Daarnaast kan een bewoner na het Beschermd wonen traject bij Miezaan doorstromen naar Ambulante begeleiding. Hierdoor kan hij/zij binnen een vertrouwde omgeving doorgroeien naar zelfstandigheid. Hetzelfde team en persoonlijk begeleider blijven betrokken van begin tot eind.

Beschermd wonen heeft als doel de cliënt leren zelfstandig te zijn in een beschermde omgeving. Veiligheid bij de cliënt en een veilige omgeving zijn hierin de kernwaarden. Miezaan Biedt beschermd wonen in een omgeving waarin de cliënt eigen autonomie ervaart. Miezaan biedt voor cliënten met een beschikking ‘Beschermd wonen; INTENSIEF en PERSPECTIEF’ een traject op maat waarin zelfredzaamheid het doel is.

Miezaan werkt samen met lokale ondernemers, zorgverleners en betrokken gemeenten om de zorg duurzaam en flexibel te maken. Samen met haar samenwerkingspartners zal Miezaan een voorloper zijn in Innovatieve zorgaanpak. Hierdoor kan Miezaan meegaan met de ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorg om zo steeds vernieuwend te blijven. Dit doen wij door een bijdrage te leveren aan de vraagstukken die benoemd worden in de Transformatie-agenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2020 (regio Oost-Veluwe).

Partners:

Gemeente Apeldoorn

GG-net Apeldoorn

Tactus

Verscheidene zorgaanbieders in de regio

Immen vastgoed

Huisartsen en Specialisten

Naast het aanbieden van tijdsgebonden begeleiding in het beschermd wonen segment, biedt Miezaan plekken aan voor een zogenaamde Crisis Interventie Dienst. Miezaan is overtuigt van het belang van maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Miezaan biedt ondersteuning bij acute hulp/zorgvragen van inwoners van de gemeente Apeldoorn en omstreken. De doelgroep zijn mensen die vanwege uiteenlopende gebeurtenissen acuut begeleiding en woonopvang nodig hebben.

Wij werken samen met jou naar een gepaste oplossing, samen in balans

Miezaan heeft een KOMPAS ontwikkeld waarin we onze omgangsvormen en manieren van samenwerking hebben opgetekend. Alleen dan kunnen wij ons op een verantwoorde manier focussen op de ontwikkeling van onze bewoners. Miezaan Kompas def.