Nieuws

Home / Nieuws

Tien organisaties tekenen nieuwe overeenkomst Beschermd wonen  en Beschermd Thuis met gemeente Apeldoorn

Na een intensief aanbestedingsproces zijn er tien zorgorganisaties geselecteerd voor het aanbieden van  Beschermd Wonen en Beschermd Thuis in de regio Oost-Veluwe.  Afgelopen vrijdag was de feestelijke ondertekening door alle geselecteerde zorgorganisaties en de regiogemeenten. De komende jaren wordt in deze regio gewerkt aan de beweging van ‘beschermd wonen naar beschermd thuis’.  Dat betekent dat mensen vaker zelfstandig gaan wonen in de wijk en daar woonbegeleiding krijgen in plaats van dat ze bij een instelling gaan wonen. Om deze beweging mogelijk te maken wil de regio met minder zorgaanbieders werken, zodat de samenwerking tussen deze partners en de gemeenten beter kan worden vormgegeven.

Wethouder Anja Prins (die namens de regiogemeenten de ondertekening voor haar rekening nam): “In deze regio leven we fijn met elkaar samen en kijken naar elkaar om. Belangrijk is daarin dat we de zorg en begeleiding van mensen die dat nodig hebben ook goed met elkaar organiseren. Een van de doelen van deze aanbesteding is om met minder partners meer grip te krijgen op de kwaliteit van de zorg en begeleiding in onze regio. Zo kunnen we de relaties en de samenwerking versterken. Daarnaast vindt de gemeenten het belangrijk om ook met zorgpartners te werken die helpen om de beweging te maken van beschermd wonen naar beschermd thuis. Ik ben blij met de uitkomsten van deze aanbesteding en zie uit naar de samenwerking”.                          Miezaan is erg blij met de nieuwe overeenkomst

Deskundigheid en professionaliteit bij Miezaan.

 

Bij Miezaan organiseren we elke kwartaal een teammiddag waarin we werken aan deskundigsbevordering en professionaliteit. 

Recent kregen we een zeer boeiende en leerzame workshop over ADHD door één van onze collega’s: Hanne. Zij heeft ons vanuit haar eigen ervaring meegenomen in alle facetten van ADHD en liet ons door interactieve oefenvormen ervaren hoe het is om ADHD te hebben. Overigens is het niet alleen een nadeel. Walt Disney, Einstein. Mozart, Henry Ford en Richard Branson en Will Smith zijn bekende ADHD-ers. 

Aanbesteding Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen.

Miezaan is trots te melden dat zij één van de voorlopig gegunde partijen is van de aanbesteding voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen. Dit betreft een periode van 10 jaar waarbij de eerste termijn loopt tot 2030.

Miezaan biedt een beschermde, veilige omgeving voor (jong) volwassenen waarbij leren om zelfstandig te worden centraal staat en wordt aangeboden in een maatwerktraject. 

Met de toekenning van deze aanbesteding kan Miezaan voor de lange termijn het passende antwoord op ondersteuning blijven bieden voor cliënten en gemeenten. 

Wat vinden bewoners en medewerkers van Miezaan?

In November 2023 hebben wij een KTO en MTO gehouden. Een prachtige uitkomst!

Bij Miezaan draait alles waar we ons voor inzetten om de cliënten, oftewel, bewoners. Onze inspanningen en hoe deze worden ervaren kunnen daarom ook het beste door hen omschreven en beoordeeld worden. We hebben dit onderzocht middels een cliënttevredenheidsonderzoek in november 2023. De resultaten werpen een zeldzaam licht op de zorg die wij leveren en waar wij elke dag met trots voor staan: Samen Dragen.

76.92% van onze bewoners heeft gereageerd en overall hebben wij een 7,8 gekregen!

Al onze medewerkers hebben gereageerd en Werken bij Miezaan een overall score gegeven van 7,9!

Wilt u alles lezen over het recente KTO en MTO? Het uitgebreide bericht vindt u hier

 

 

 

Met veel trots kunnen wij vertellen dat Miezaan wederom het certificaat “Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk” voor de komende 2 jaar heeft ontvangen. Wij zijn ook opgenomen in het Kwaliteitsregister Sociaal Werk. Een waardering voor het team en hun harde werk.

 

Team Miezaan heeft de workshop Autisme Belevingscircuit gevolgd en is in de huid gekropen van  cliënten met het ASS spectrum. Een enorm leerzame en interessante workshop.

#autismebelevingscircuit #derazendetornado

 

 

 

Miezaan NL is een gecertificeerd stagebedrijf voor MBO4 MB2 en HBO opleidingen in de zorg. We zijn trots op onze studenten. Vandaag Examen Ontwikkelen van een Aanpak. Op alle locaties worden bewoners voorgelicht over zelfstandig wonen. #ROCaventus

 

Miezaan Beschermd Wonen  en Gelukpaarden gaan een pilot paardencoaching starten voor jongeren met een psychosociale problematiek. Beide organisaties zijn zeer verheugd dat deze pilot mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage van de Stichting Paard Verbindt.

 

Miezaan  is een instelling voor beschermd wonen voor jongeren met psychosociale problematiek en heeft vier kleinschalige woongroepen in de gemeente Apeldoorn, waar in totaal max. 25 jonge mensen van 16-35 jaar worden opgevangen. Allen hebben een indicatie vanuit de WMO, WLZ of Jeugdwet en vaak meervoudige problemen, zoals een ASS syndroom in combinatie met lichtverstandelijke beperking, adhd/add, trauma’s, verslaving e.d

N.a.v. teamtraining van Miezaan bij Gelukpaarden in Beekbergen is er een samenwerking ontstaan. Gelukpaarden hebben veel ervaring opgedaan met de doelgroep. Miezaan en Gelukpaarden willen starten met een pilot met 2 cliënten en na evaluatie deze aanbieden voor meerdere cliënten. Na de eerste proeflessen reageerden deelnemers als volgt op wat ze met de lessen willen bereiken:

De 1e client wil

“De scherpe randjes eraf. Naar wat doorvragen doelde hij op: meer geduld krijgen, een ‘nee’ als antwoord leren accepteren & en leren minder heftig te reageren als er iets gebeurt wat hij niet wil of wat hem niet aan staat, of als er bijvoorbeeld iets onverwachts gebeurt.”

De 2e client wil

“Weten waar reacties vandaan komen

-meer rust in haar hoofd krijgen

-meer rust in haar lijf en congruentie tussen hoofd en lijf

-trauma’s bekijken en vervolgens middels traumatherapie of begeleiding aangaan””

Voor deze pilot is door De Stichting Paard Verbindt een bijdrage toegekend.

Miezaan is vanaf 2018 erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Vanaf medio 2022 is Miezaan tevens erkend als leerbedrijf voor de opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2 (crebo 25498). Deze toekenning is totstand gekomen ism ROC Aventus en geldt voor alle vestigingen van Miezaan.

Een erkend leerbedrijf zijn  houdt in dat studenten MBO en HBO hun stage voor hun opleiding in de hulpverlening bij Miezaan mogen vervullen. Op deze manier draagt Miezaan bij aan de professionalisering van toekomstige begeleiders en blijven we op de hoogte van de nieuwste methodieken en theoretische vernieuwingen in de zorgsector.

Miezaan heeft een KOMPAS ontwikkeld waarin we onze omgangsvormen en manieren van samenwerking hebben opgetekend. Alleen dan kunnen wij ons op een verantwoorde manier focussen op de ontwikkeling van onze bewoners. Klik hier om ons KOMPAS te ontdekken.

Miezaan is door het onafhankelijk beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals, SKJ,  geaccrediteerd voor het Praktijkprogramma voor registratie Jeugd- en Gezinsprofessionals. Met het praktijkprogramma toetst de werkgever of er aanvullende scholing of coaching noodzakelijk is om verantwoorde jeugdhulp te kunnen bieden (specifieke deskundigheid). Het is in feite een kader waarbinnen een maatwerktraject kan worden samengesteld voor het inwerken van nieuwe medewerkers. Op deze manier leidt Miezaan intern haar zorgprofessionals op. Afhankelijk van ervaring en vooropleiding kan het praktijkprogramma per medewerker anders zijn.

De accreditatie loopt tot 31-12-2023. 

We zijn erg trots dat we de MKB Idee subsidie hebben gekregen. We hadden hier een beetje op gehoopt, maar dat we deze subsidie ook zouden krijgen is een enorme opsteker voor team Miezaan. Miezaan is een van de 60 ondernemingen die deze subsidie krijgt. Het project heet “Leren in de Zorg”. Door de subsidie is er de komende 2 jaar voldoende tijd en capaciteit voor allerlei activiteiten, waardoor we ons als team verder kunnen ontwikkelen en nog betere zorg kunnen bieden. De (digitale) feestelijke uitreiking is op maandag 17 mei, maandag 17 mei 2021 van 15.30 tot 17.00 uur.

Het wordt een informele bijeenkomst met een feestelijk tintje. Staatssecretaris Mona Keijzer en minister Wouter Koolmees overhandigen live vanuit een studio op symbolische wijze de subsidie en uiteraard is er volop gelegenheid om kennis te maken met de andere MKB!deeën.