Over Miezaan

Miezaan Samen Dragen

Miezaan is opgericht door twee ambitieuze, gedreven professionals die vanuit expertise een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben ontwikkeld. Miezaan is een dynamische, maatschappelijke onderneming dat het zijn van een betekenisvolle zorgaanbieder beoogd. Wij verrichten met veel passie, betrokkenheid, creativiteit, humor en grote professionaliteit ons werk. Miezaan vindt het belangrijk om een lerend vermogen te hebben. Wij zijn kritisch naar onszelf en passen onze werkwijze waar nodig aan.

Miezaan wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van jong volwassenen met verscheidene persoonlijke, maatschappelijke en/ of sociaal emotionele problematieken, wel of niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Daarbij is het doel om deze jong volwassenen zo assertief, veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren. Dit vanuit hun eigen sociale omgeving om vanuit dat uitgangspunt de jong volwassenen te begeleiden naar zelfredzaamheid.

Miezaan heeft een originele, ‘eigen’ wijze visie op de ondersteuning van jong volwassenen in het streven naar zelfredzaamheid. Vanuit transparantie, samenwerking en efficiëntie proberen wij concrete doelstellingen te bepalen. Dit zijn minimale vereisten voor een optimaal ontwikkelklimaat voor de cliënt.

Wij werken vanuit een SMART systematiek. Dit houdt in dat samen met de cliënt, en eventueel andere benodigde partijen zoals Plaatsende instanties en/of familie samen gewerkt wordt. Samenwerken aan concrete, realistische en haalbare doelen vanuit specifieke kernwaarden. Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt binnen welke tijdsperiode dit bewerkstelligd gaat worden. Miezaan heeft daarom ook als ‘credo’: “Samen dragen”

Ons credo bevat de volgende kernwaarden:

Veilig, Vertrouwd, Verbonden, Vooruit

• Veilig: een plek om thuis te komen
• Vertrouwd: mensen die er voor je zijn en duidelijkheid bieden
• Verbonden: met mens, maatschappij en milieu om je heen
• Vooruit:, geen oordeel maar een voordeel halen uit je verleden, nieuwe kansen

Duurzame Zorg

Miezaan wil duurzame zorg leveren. Vanuit onze visie zijn wij er van overtuigd dat voor de zorgbehoeftige aansluiting gevonden moet worden met de maatschappij. Gaandeweg dient de ontwikkeling en veiligheid van het individu voorop te staan. Met ons tijdsgebonden begeleidingstraject zijn wij continu dynamisch bezig en zetten wij de ontwikkeling van de cliënt voorop. Doelstelling is de doorstroom naar zelfredzaamheid en niet ‘het zolang mogelijk binnen houden van cliënten.’ Wij hanteren een duidelijke begeleidingscyclus waardoor kwaliteit en duurzaamheid gewaarborgd wordt.

Vanuit onze 4 kernwaarden proberen wij dan ook duurzaam met ‘ zorg op maat’, de aansluiting te zoeken met de cliënt. Na een observatieperiode van 2 maanden proberen wij samen met de cliënt de aansluiting te vinden met de individuele mogelijkheden en wat maatschappelijk haalbaar is. In de praktijk betekent dat voor ons woon- en begeleidingsaanbod het creëren van:

• Huiselijkheid
• Veiligheid
• Ontwikkelmogelijkheden
• Normaal dag- en nachtritme
• Samenleven met behoud van privacy en autonomie.
• In de wijk betrokken zijn(maatschappelijke betrokkenheid)-

 

Miezaan Samen Dragen

Miezaan is opgericht door twee ambitieuze, gedreven professionals die vanuit expertise een duidelijke visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben ontwikkeld. Miezaan is een dynamische, maatschappelijke onderneming dat het zijn van een betekenisvolle zorgaanbieder beoogd. Wij verrichten met veel passie, betrokkenheid, creativiteit, humor en grote professionaliteit ons werk. Miezaan vindt het belangrijk om een lerend vermogen te hebben. Wij zijn kritisch naar onszelf en passen onze werkwijze waar nodig aan.

Miezaan wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van jong volwassenen met verscheidene persoonlijke, maatschappelijke en/ of sociaal emotionele problematieken, wel of niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Daarbij is het doel om deze jong volwassenen zo assertief, veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren. Dit vanuit hun eigen sociale omgeving om vanuit dat uitgangspunt de jong volwassenen te begeleiden naar zelfredzaamheid.

Miezaan heeft een originele, ‘eigen’ wijze visie op de ondersteuning van jong volwassenen in het streven naar zelfredzaamheid. Vanuit transparantie, samenwerking en efficiëntie proberen wij concrete doelstellingen te bepalen. Dit zijn minimale vereisten voor een optimaal ontwikkelklimaat voor de cliënt.

Wij werken vanuit een SMART systematiek. Dit houdt in dat samen met de cliënt, en eventueel andere benodigde partijen zoals Plaatsende instanties en/of familie samen gewerkt wordt. Samenwerken aan concrete, realistische en haalbare doelen vanuit specifieke kernwaarden. Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt binnen welke tijdsperiode dit bewerkstelligd gaat worden. Miezaan heeft daarom ook als ‘credo’: “Samen dragen”

Ons credo bevat de volgende kernwaarden:

Veilig, Vertrouwd, Verbonden, Vooruit

• Veilig: een plek om thuis te komen
• Vertrouwd: mensen die er voor je zijn en duidelijkheid bieden
• Verbonden: met mens, maatschappij en milieu om je heen
• Vooruit:, geen oordeel maar een voordeel halen uit je verleden, nieuwe kansen

Duurzame Zorg

Miezaan wil duurzame zorg leveren. Vanuit onze visie zijn wij er van overtuigd dat voor de zorgbehoeftige aansluiting gevonden moet worden met de maatschappij. Gaandeweg dient de ontwikkeling en veiligheid van het individu voorop te staan. Met ons tijdsgebonden begeleidingstraject zijn wij continue dynamisch bezig en zetten wij de ontwikkeling van de cliënt voorop. Doelstelling is de doorstroom naar zelfredzaamheid en niet ‘het zolang mogelijk binnen houden van cliënten.’ Wij hanteren een duidelijke begeleidingscyclus waardoor kwaliteit en duurzaamheid gewaarborgd wordt.

Vanuit onze 4 kernwaarden proberen wij dan ook duurzaam met ‘ zorg op maat’, de aansluiting te zoeken met de cliënt. Na een observatieperiode van 2 maanden proberen wij samen met de cliënt de aansluiting te vinden met de individuele mogelijkheden en wat maatschappelijk haalbaar is. In de praktijk betekend dat voor ons woon en begeleiding aanbod het creëren van:

• Huiselijkheid
• Veiligheid
• Ontwikkelmogelijkheden
• Normale dag en nacht ritme
• Samenleven met behoud van privacy en autonomie.
• In de wijk betrokken zijn(maatschappelijke betrokkenheid)

 

WACHTLIJST MIEZAAN.

Miezaan heeft momenteel 4 lokaties waar beschermd en begeleidt wonen wordt geboden. In de wijk de maten, orden, centrum en Kerschoten. De exacte adressen worden bewust niet vermeld op de site vanwege het beschermd karakter.

Momenteel zijn er geen plekken vrij. Niet getreurd, bel om te vragen naar de wachttijden of om een afspraak in te plannen voor een kennismaking. Zo kunnen we gezamenlijk kijken of er die klik is. Na een kennismaking en intake wordt de potentiële bewoner van miezaan op de wachtlijst gezet. Als er een plek vrijkomt dan wordt bewoner door ons benaderd.

De wachtlijst en/of vrije plaats wordt constant bijgehouden hier en is actueel zoals hierboven vermeld.

Miezaan heeft een KOMPAS ontwikkeld waarin we onze omgangsvormen en manieren van samenwerking hebben opgetekend. Alleen dan kunnen wij ons op een verantwoorde manier focussen op de ontwikkeling van onze bewoners. Klik hier om ons KOMPAS te ontdekken.