Visie & Missie

Home / Visie & Missie

Visie

Miezaan wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van jongvolwassenen met  diverse maatschappelijke en/of sociaal emotionele problematiek, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Daarbij is het doel om deze jongvolwassenen zo assertief, veilig en optimaal mogelijk te laten functioneren binnen hun eigen sociale omgeving en van daaruit de jongvolwassenen te begeleiden naar een optimale zelfredzaamheid.    

Miezaan heeft een originele eigenwijze visie op de ondersteuning van jongvolwassenen in het streven naar die zelfredzaamheid.  Transparantie, samenwerking en efficiëntie, waarbij concreet omschreven doelstellingen, inclusief een helder beleid rondom de duur van het behalen van deze doelen, zijn voor ons minimale vereisten voor een optimaal ontwikkelklimaat.    

Miezaan werkt vanuit een SMART  systematiek.  Dit houdt in dat samen met de cliënt, en eventueel andere benodigde partijen zoals plaatselijke instanties en/of familie, gewerkt wordt aan het opstellen van en werken aan concrete, realistische en haalbare doelen vanuit specifieke kernwaarden. Hierbij wordt tevens inzichtelijk gemaakt binnen welke tijdsperiode dit bewerkstelligd gaat worden. Miezaan heeft daarom ook als credo:

——Samen dragen———

Dat credo omvat de volgende kernwaarden

– Veilig: een plek om thuis te komen
– Vertrouwd: mensen die er voor je zijn en duidelijkheid bieden
– Verbonden: met mens, maatschappij en milieu om je heen
– Vooruit: geen oordeel maar een voordeel halen uit je verleden, nieuwe kansen

Zorg op Maat

Daaronder verstaan wij: duurzame en kwalitatief goede zorg en begeleiding passend bij de individuele begeleiding van de cliënt.

Miezaan wil duurzame zorg leveren gericht op uitstroom bij jongeren met een indicering WMO Beschermd wonen of Ambulant en een optimale zelfredzaamheid bij jongeren met een WLZ indicering. Wij wijken daarom qua methodiek af van andere professionele zorgorganisaties. Vanuit onze visie zijn wij ervan overtuigd dat voor de zorgbehoeftige aansluiting gevonden moet worden met de maatschappij. Gaandeweg dient de ontwikkeling en veiligheid van het individu voorop te staan.

Met ons tijdsgebonden begeleidingstraject zijn wij continu dynamisch bezig en zetten wij de ontwikkeling van de cliënt voorop. Doelstelling is de doorstroom naar zelfredzaamheid en niet ‘het zolang mogelijk binnen houden van cliënten. ’Wij hanteren een duidelijke begeleidingscyclus waardoor kwaliteit en duurzaamheid gewaarborgd wordt.

Miezaan heeft in 2019 het Kwaliteitskeurmerk Sociaal Werk NL ontvangen en zowel dhr. el Barbari als dhr. van den Tweel hebben een SKJ registratie.  Het keurmerk is in 2023 verlengd.

Vanuit onze vier kernwaarden proberen wij dan ook duurzaam met ‘Zorg op Maat’, de aansluiting te zoeken met de cliënt. Na een observatieperiode van 2 maanden proberen wij samen met de cliënt de aansluiting te vinden met de individuele mogelijkheden en wat maatschappelijk haalbaar is. In de praktijk betekent dat voor ons woon- en begeleidingsaanbod het creëren van:

•Huiselijkheid
• Veiligheid
• Ontwikkelmogelijkheden
• Normaal dag- en nachtritme
• Samenleven met behoud van privacy en autonomie.
• In de wijk betrokken zijn (maatschappelijke betrokkenheid)

Missie Miezaan

Bij Miezaan staat de bewoner (cliënt) centraal en bieden we Zorg op Maat.
Bij Miezaan werken we samen met anderen om deze Zorg op Maat te realiseren.
Bij Miezaan werk je met plezier en is er voldoende uitdaging om jezelf te ontwikkelen