Wachtlijst Miezaan

Home / Watchtlijst

Miezaan heeft momenteel 4 lokaties waar beschermd en begeleidt wonen wordt geboden. In de wijk de maten, orden, centrum en Kerschoten. De exacte adressen worden bewust niet vermeld op de site vanwege het beschermd karakter.

Momenteel zijn er geen plekken vrij. Niet getreurd, bel om te vragen naar de wachttijden of om een afspraak in te plannen voor een kennismaking. Zo kunnen we gezamenlijk kijken of er die klik is. Na een kennismaking en intake wordt de potentiële bewoner van miezaan op de wachtlijst gezet. Als er een plek vrijkomt dan wordt bewoner door ons benaderd.

De wachtlijst en/of vrije plaats wordt constant bijgehouden hier en is actueel zoals hierboven vermeld.